Forskelle mellem PTSD og andre traumerelaterede lidelser

For nogle mennesker kan traumer være en livsændrende oplevelse. Selvom det er almindeligt at opleve ubehagelige oplevelser, for nogle kan det føre til mere alvorlige traumerelaterede lidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), akut stressreaktion, complex PTSD og just world syndrome. At kunne forstå og identificere forskellene mellem disse lidelser er nøglen til at få den rette behandling og støtte til at komme sig. Lad os dykke ned i, hvad der adskiller PTSD fra andre traumerelaterede lidelser.

Hvad er PTSD?

Hvad Er Ptsd?
Det er ikke ualmindeligt at opleve traumatiske begivenheder, men det er ikke alle, der kan håndtere det på samme måde. Nogle mennesker udvikler en lidelse kaldet Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD), som kan påvirke deres liv i høj grad. PTSD kan påvirke alt fra fysiske symptomer til hjernen og ens generelle daglige liv. Det er vigtigt at forstå, hvad PTSD er, dens årsager og symptomer samt mulighederne for behandling. Du kan finde mere information om, hvad PTSD er i vores tidligere artikel på vores hjemmeside – Hvad er PTSD?.

Symptomer på PTSD

Mennesker, der lider af PTSD, kan opleve en række symptomer, der påvirker deres kropslige og mentale helbred. De fysiske symptomer kan omfatte hovedpine, fordøjelsesproblemer, søvnforstyrrelser og kronisk træthed. De mentale symptomer kan omfatte flashbacks, mareridt, svære humørsvingninger og øget angstniveau.

En person med PTSD kan føle sig ekstremt følsom over for stimuli, der er relateret til deres traumatiske oplevelse. Dette kan føre til konstant overvågning af omgivelserne og en øget startle-refleks, hvor selv små lyde eller bevægelser kan udløse en stærk reaktion. Ofte vil PTSD-patienter også undgå minder eller situationer, der minder dem om deres traume, hvilket kan føre til social tilbagetrækning og en følelse af isolation.

De symptomer, som PTSD-patienter oplever, kan variere fra person til person og kan have en forskellig intensitet og varighed, afhængigt af traumets art og omfanget af det påvirkede område. Det er vigtigt at forstå, at PTSD-symptomerne ikke nødvendigvis opstår umiddelbart efter en traumatisk begivenhed. Det kan tage måneder eller endda år, før symptomerne manifesterer sig, og i sjældne tilfælde kan de vare hele livet.

Der er flere fysiske og mentale symptomer, der kan forekomme hos personer med PTSD. Hvis du vil læse mere om fysiske symptomer, kan du klikke på dette link Fysiske symptomer på PTSD. Hvis du vil læse mere om at leve med PTSD kan du klikke på dette link At leve med PTSD.

Årsager til PTSD

PTSD er en lidelse, der kan påvirke enhver, der har oplevet eller været vidne til en traumatisk hændelse. Årsagerne til PTSD kan variere fra person til person, men der er nogle fælles træk, der kan forårsage PTSD.

Genetik: Forskning viser, at der kan være en genetisk komponent relateret til udviklingen af PTSD. Hvis en person har en familiehistorie med angst og depression, kan de være mere tilbøjelige til at udvikle PTSD efter en traumatisk hændelse.

Tidligere traumer: En person, der tidligere har oplevet traumer, kan være mere modtagelig over for udvikling af PTSD. Dette skyldes ofte, at tidligere traumer kan have påvirket personens evne til at håndtere stressende situationer.

Ingen tilgængelig støtte: Manglende understøttelse kan øge sandsynligheden for udvikling af PTSD efter en traumatisk hændelse. Hvis en person ikke har adgang til tilstrækkelig støtte fra familie eller venner, kan det gøre det sværere for dem at komme videre fra traumet.

Forstyrrelser i hjernen: PTSD kan være forårsaget af fysiske ændringer i hjernen. Personer med PTSD har rapporteret ændringer i hjernens struktur og funktion, herunder forstyrrelser i hjernens reaktionsmønstre og ændringer i neurotransmittere.

Ved at forstå årsagerne til PTSD kan personer, der oplever symptomer på PTSD, søge hjælp og behandling. Hvis du vil læse mere om behandlingsmuligheder for PTSD, kan du besøge vores artikel om PTSD-behandling.

Behandling af PTSD

Når man skal behandle PTSD, er det vigtigt at have en helhedsorienteret tilgang. Der findes forskellige typer behandling, og det er vigtigt at finde en behandling, der passer til den enkelte person og dennes behov.

En af de mest anvendte behandlingsmetoder er kognitiv terapi, hvor man arbejder med tankemønstre og reaktionsmønstre. Kognitiv terapi hjælper med at ændre negative forestillinger, som kan opstå efter traumatiske oplevelser og dermed hjælpe med at forhindre PTSD.

En anden effektiv metode er eksponeringsbaseret terapi, som hjælper med at bearbejde traumet ved gradvist at udsætte personen for de ting, der udløser flashbacks og andre symptomer på PTSD.

Medicinsk behandling som antidepressiv medicin eller angstdæmpende medicin kan også hjælpe personer med PTSD til at håndtere symptomerne og mindske angstniveauet.

Det er vigtigt at finde en behandling, der passer til ens individuelle behov og ikke tøve med at søge hjælp fra professionelle, hvis man har brug for det.

Undersøgelser viser dog, at mennesker med PTSD ofte undgår at søge hjælp eller behandling af forskellige årsager. Grunden kan være tabu omkring psykisk sygdom eller frygten for at reviktimiseres i forbindelse med behandlingen. Det er derfor vigtigt at bryde stigmatisering omkring psykisk sygdom og opmuntrer personer med PTSD til at søge hjælp, som kan hjælpe med at bearbejde traumet og optimere livskvaliteten.

Behandlingsmetoder Formål
Kognitiv terapi Ændre negative tankemønstre og reaktionsmønstre
Eksponeringsbaseret terapi Bearbejde traumet ved gradvist at udsætte personen for det, der udløser flashbacks og andre symptomer på PTSD
Medicinsk behandling Antidepressiv medicin eller angstdæmpende medicin kan hjælpe med at mindske angstniveauet og behandle symptomerne

Værktøjer som mindfulness, yoga og meditation kan også hjælpe folk med PTSD til at håndtere symptomerne og reducere stress. Det vigtigste er at finde en eller flere behandlingsmetoder, der passer ens individuelle behov, og som hjælper med at genopbygge det psykiske immunforsvar og optimere livskvaliteten efter traumet.

Andre traumerelaterede lidelser

Andre Traumerelaterede Lidelser
For nogle personer kan traumatiske oplevelser resultere i mere end bare PTSD. Der kan være tilfælde, hvor personen oplever andre traumerelaterede lidelser, der påvirker deres fysiske og mentale sundhed. Disse lidelser kan opstå som følge af samme traumatiske hændelse eller adskilte traumatiske oplevelser. Det er vigtigt at forstå forskellen mellem PTSD og disse andre lidelser for at kunne yde den bedste behandling og pleje til folk, der lider af dem. I de følgende afsnit vil vi dykke ned i nogle af de mest almindelige traumerelaterede lidelser og se på deres specifikke symptomer og behandlingsmetoder.

Akut stressreaktion

Akut stressreaktion er en reaktion på en traumatisk begivenhed, der kan resultere i angst og frygt og kan påvirke en persons daglige liv. Symptomerne på akut stressreaktion kan være en forhøjet hjertefrekvens, sveden, søvnløshed, og en følelse af traumatisering. Disse symptomer kan fortsætte i 48 timer efter den traumatiske hændelse.

Der er mange forskellige årsager til en akut stressreaktion, herunder fysiske eller seksuelle overgreb, voldelig angreb, uheld, eller krig. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, der udsættes for en traumatisk begivenhed, vil opleve en akut stressreaktion.

Behandlingen af ​​akut stressreaktion omfatter normalt psykoterapi og målrettede therapiesessioner med en terapeut, der er specialiseret i traumer, og det kan også omfatte medicinering i nogle tilfælde.

Det er vigtigt at bemærke, at akut stressreaktion og PTSD kan have lignende symptomer, men de adskiller sig på visse måder. Mens akut stressreaktion typisk forsvinder inden for få dage eller uger efter en traumatisk hændelse, kan PTSD vare i måneder eller endda år.

Du kan læse mere om årsagerne til PTSD og hvordan PTSD påvirker hjernen i vores tidligere artikler.

Compleks PTSD

En anden traumerelateret lidelse ud over PTSD, der også kan påvirke individets emotionelle tilstand, er kompleks PTSD (C-PTSD). C-PTSD stammer også fra en traumatisk hændelse eller oplevelse og kan føre til betydelige langvarige følelsesmæssige og mentale problemer.

Kendetegnende for C-PTSD er, at faktorerne, der fører til denne tilstand, kan forekomme i længere tid og også omfatter gentagne traumatiske eventyr, for eksempel kronisk misbrug eller langvarige forhold med psykisk eller fysisk vold.

Nogle af de almindelige symptomer på C-PTSD inkluderer:

 • Problemer med selvregulering af følelser, såsom vrede, tristhed, angst eller tilbagetrækning
 • Afstandtagen fra sociale situationer og isolation
 • Problemer med selvopfattelse og selvværd
 • Afstandtagen fra andre og manglende evne til at skabe følelsesmæssige forbindelser med andre mennesker
 • Flashbacks eller perioder med dissociation
 • Mareridt eller søvnforstyrrelser
 • Problemer med at fokusere og koncentrere sig

C-PTSD har også nogle forskelle i forhold til PTSD. PTSD fokuserer mere på enkelte traumatiske begivenheder, mens C-PTSD fokuserer mere på gentagne traumer og langvarig misbrug eller vold.

Behandlingsmetoder til C-PTSD inkluderer:

 • Terapi, herunder kognitiv adfærdsterapi og EMDR
 • Medicin såsom antidepressiva og angstdæmpende midler
 • Mindfulness og meditation for at hjælpe med forstyrrelse af følelsesregulering
 • Taleterapi, der fokuserer på at bearbejde tidligere traumer og øge selvværd

Det er vigtigt at forstå, at både PTSD og C-PTSD har alvorlige konsekvenser for personens mentale og emotionelle helbred. Hvis du eller en elsket har oplevet traumer og oplever symptomer, er det vigtigt at søge professionel hjælp. Der er hjælp at hente, og det er muligt at komme videre og helbrede.

Just world syndrome

En anden traumerelateret lidelse, der ikke er en del af PTSD, er Just world syndrome. Selvom det endnu ikke officielt er anerkendt som en mental lidelse, er det en tilstand, hvor en person har en stærk tro på, at verden er en retfærdig og retfærdig plads, og at gode ting sker med gode mennesker, mens dårlige ting sker med dårlige mennesker.

Symptomer på Just world syndrome
Mennesker, der lider af Just world syndrome, kan opleve følgende symptomer:

Symptomer på Just world syndrome Beskrivelse
Nægter at acceptere uretfærdige handlinger Personen kan være tilbøjelig til at benægte uretfærdigheder og bilde sig selv ind, at det ikke skete eller at offeret selv var skyld i det.
Tendens til offer-skyld Personen har tendens til at skyde skylden på ofre for uretfærdighed, formentlig for at opretholde deres [strong]tro på en retfærdig verden[/strong].
Foragt for mennesker, der ledsager ofre Personen kan have en tendens til at dømme og foragte mennesker, der ledsager ofre for uretfærdighed. Dette skyldes måske en overbevisning om, at ofrene og deres ledsagere har sig selv at takke for deres situation.
Manglende evne til at acceptere andres perspektiv Personen har svært ved at sætte sig i andres sted og forstå, hvorfor nogle mennesker kan blive behandlet uretfærdigt.

Årsager til Just world syndrome
Årsagerne til Just world syndrome er ikke helt klare, men nogle forskere mener, at det kan skyldes en persons tidlige livserfaringer og opdragelse. Når en person opdrages til at tro på en retfærdig verden, og de oplever eller bliver vidne til uretfærdighed, kan dette skabe en indre konflikt. Som følge heraf kan personen benægte eller undervurdere uretfærdigheden og tilskrive skylden til offeret.

Behandling af Just world syndrome
Da Just world syndrome ikke er en officiel diagnose i DSM-5, er det ikke klart, hvilken behandlingsstrategi der er mest effektiv. Imidlertid kan terapier, der er rettet mod at ændre den måde, en person ser verden på og lærer dem at tolerere usikkerhed og ufuldkommenhed, være nyttige. Det er vigtigt at bemærke, at Just world syndrome kan have alvorlige konsekvenser, herunder stress, depression og angst, hvis det ikke behandles.

Forskelle mellem PTSD og andre traumerelaterede lidelser

Forskelle Mellem Ptsd Og Andre Traumerelaterede Lidelser
Når man taler om traumerelaterede lidelser, er der ofte en tendens til at sætte lighedstegn mellem PTSD og andre former for traumer. Men selvom nogle af symptomerne kan være ens, er der vigtige forskelle mellem de forskellige lidelser, som er vigtige at forstå. Det er ikke altid let at skelne mellem dem, og det kan være frustrerende for dem, der oplever symptomerne. I denne sektion vil vi udforske forskellene mellem PTSD og andre traumerelaterede lidelser, så du kan få en bedre forståelse af, hvad du eller en elsket en oplever.

Årsager

Når vi taler om årsagerne til PTSD og andre traumerelaterede lidelser, kan der være flere faktorer involveret. Lad os tage et kig på nogle af de mest almindelige årsager og se, hvordan de kan adskille sig mellem forskellige traumerelaterede lidelser.

Årsager PTSD Akut stressreaktion Compleks PTSD Just world syndrome
Traumets intensitet Et traume, der er særligt chokerende eller livstruende, kan være en udløsende faktor for udviklingen af PTSD. En kortvarig traumatisk hændelse, der forårsager en akut stressreaktion, som kan vare fra nogle få dage til et par uger. Gentagne traumer over en lang periode kan føre til udviklingen af kompleks PTSD. En vedvarende eksponering for stressende eller traumatiske begivenheder kan føre til just world syndrome.
Tidligere traumer Tidligere traumer kan øge risikoen for udvikling af PTSD. Tidligere traumer kan også øge risikoen for at udvikle akut stressreaktion efter en ny traumatisk hændelse. Gentagne tidligere traumer kan også øge risikoen for udvikling af kompleks PTSD. Tidligere traumer har ikke en direkte sammenhæng med just world syndrome, men kan påvirke ens syn på verden og dermed øge risikoen.
Psykosociale faktorer En mangel på støtte fra venner og familie, at være socialt isoleret eller have en tidligere psykisk lidelse kan øge risikoen for at udvikle PTSD. Psykosociale faktorer kan også påvirke akut stressreaktion, som f.eks. ens personlige ressourcer og evner til at håndtere en traumatisk hændelse. Psykosociale faktorer, såsom manglende følelse af kontrol eller stabilitet i ens liv, kan øge risikoen for at udvikle kompleks PTSD. Psykosociale faktorer har en stor rolle i udviklingen af just world syndrome, herunder ens forventninger til verden og andre mennesker.

Det er vigtigt at bemærke, at disse årsager ikke er udtømmende, og at den nøjagtige årsag til en given traumerelateret lidelse kan variere fra person til person. Det er også muligt, at flere af disse årsager kan være involveret på samme tid.

Symptomer

Når det kommer til forskellene mellem PTSD og andre traumerelaterede lidelser, er det vigtigt at forstå, hvordan symptomerne varierer. Mens symptomerne kan overlappe, er der også signifikante forskelle, der kan hjælpe med at diagnosticere og behandle lidelserne på den bedste måde.

| Symptomer | PTSD | Akut stressreaktion | Compleks PTSD | Just world syndrome |
|———————-|————————————————————————————-|————————————————————————————–|———————————————————————————————————-|——————————————————————————————————————|
| Genoplevelse | Blevet traumatisk mindet om, mareridt, flashbacks, ubehag ved tanker om traumet | Mindet om traumet, drømme, flasbacks | Langvarige og intensive minder, flashbacks, kropsoplevelser forårsaget af indre oplevelser | Mindet om traumet, ud på uvirkelig fornemmelse i forbindelse med traumet. |
| Undgåelse | Trauma minder kan undgås, følelsesmæssig afstagning, undgåelse af tanker, steder og mennesker, der minder om traumet | Undgåelse af ting eller steder, der minder om traumet | Undgåelse af relationer eller aktiviteter, der minder om traumet, afhængighed af rusmidler/mad | Undgår at konfrontere uretfærdigheder |
| Negativ forandring i tænkning eller humør | Depressivitet, følelsesmæssig afstagnation, negativ selvopfattelse | Negative tanker, følelsesmæssig afstagnation | Depressivitet, skam, skyldfølelse, skræk for at blive sårbar og afhængig | Dydighed, værdighed og tiltagende betydning og vigtighed af egen moral |
| Ophidselse eller overdreven beredskab| Svært ved at sove, irritabilitet, koncentrationssværtigheder | Høj alarmberedskab, irritabilitet, søvnforstyrrelser | Svært at regulere følelser, mareridt, søvnproblemer, overdreven alarmberedskab | Fornægtelse af negative tanker og følelser |

Som tabellen viser, kan PTSD have mere alvorlige og vedvarende symptomer end andre traumerelaterede lidelser såsom akut stressreaktion, compleks PTSD og Just world syndrome. Vigtigst af alt kan den rigtige diagnose hjælpe med at bestemme en passende behandlingsplan, der kan hjælpe patienten med at håndtere de udfordringer, der følger med traumatisk stress.

Behandlingsmetoder

 1. Farmakologisk behandling: Medicin kan hjælpe med at lindre nogle af de symptomer, der er forbundet med PTSD, såsom angst og depression. Antidepressiva og benzodiazepiner er nogle af de typer medicin, der ofte bruges til at behandle PTSD. Det er vigtigt at bemærke, at medicin ikke er en kur mod PTSD, men kan hjælpe med at lindre nogle af symptomerne.
 2. Kognitiv adfærdsterapi: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en terapiform, der kan hjælpe personer med PTSD til at ændre de negative tanker og adfærdsmønstre, der kan forværre symptomerne. CBT hjælper også med at identificere og ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre på traumatiske minder.
 3. Eksponeringsterapi: Eksponeringsterapi er en type CBT, der involverer gradvis udsættelse for traumatiske minder og situationer, som personen forsøger at undgå eller ignorere. Formålet er at reducere frygt og angst, der er forbundet med disse minder og situationer. Eksponeringsterapi kan udføres på flere forskellige måder, herunder virtuel virkelighed eller i virkeligheden.
 4. Fællesskabsterapi: Fællesskabsterapi involverer at arbejde i en gruppe med andre personer, der lider af PTSD. Terapiformen kan hjælpe med at øge social støtte, identificere fælles problemer og give muligheder for at øve sociale færdigheder i et trygt miljø. Fællesskabsterapi kan udføres i individuelle sessioner eller i gruppeterapi.
 5. Alternative behandlingsmetoder: Der er flere alternative behandlingsmetoder, der kan hjælpe med at lindre symptomerne på PTSD. Disse kan omfatte akupunktur, massage, yoga eller meditation. Mens nogle personer kan opleve fordelene ved alternative behandlingsmetoder, skal de bruges i forbindelse med lægelig rådgivning og ikke som en erstatning for traditionel behandling.

Det er vigtigt at bemærke, at behandling af PTSD er individuel, og hvad der virker for en person, fungerer ikke altid for en anden. En kombination af behandlingsmetoder kan også være nødvendig. Derudover kan det tage tid at finde den rigtige behandlingsplan, der fungerer for den enkelte person.

Er det muligt at have både PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

Det er ikke ualmindeligt for personer med PTSD at have andre traumerelaterede lidelser. Dette skyldes sandsynligvis, at traumatiske begivenheder kan have flere forskellige konsekvenser, og det er almindeligt, at en person oplever flere former for psykologisk stress og belastning efter en traumatisk hændelse.

For eksempel kan personer med PTSD også have akut stressreaktion (ASR), som er en reaktion på en traumatisk begivenhed. ASR kan manifestere sig som ubehagelige følelser såsom angst og frygt, søvnforstyrrelser og fysiske symptomer.

En anden traumerelateret lidelse, som ofte forveksles med PTSD, er kompleks PTSD (C-PTSD). C-PTSD påvirker typisk personer, som har været udsat for gentagne traumatiske begivenheder, ofte over en længere periode. Denne form for PTSD kan manifestere sig på forskellige måder, såsom følelsesmæssig uro, vanskeligheder med at regulere følelser og negative selvopfattelser.

Endelig kan nogle personer med PTSD også lide af just world syndrome (JWS), som er en overbevisning om, at verden er retfærdig og, at dårlige ting kun sker for at “dårlige” mennesker, og ikke fordi der er nogen reel risiko for, at noget dårligt kan ske for alle. Dette kan få personer med PTSD til at føle sig skyldige eller ansvarlige for, hvad der er sket med dem, hvis de har en tendens til at se verden på denne måde.

At have både PTSD og andre traumerelaterede lidelser kan gøre det mere vanskeligt at behandle, fordi der er flere symptomer at tage højde for og flere forskellige behandlingsmetoder, der skal udforskes. Det er afgørende at få en ordentlig diagnose, så behandlingen kan være så effektiv som muligt. Det kan også være nyttigt at søge hjælp fra en terapeut med erfaring i behandling af traumer og PTSD, så behandlingen er målrettet og effektiv.

Konklusion

Efter at have undersøgt forskellene mellem PTSD og andre traumerelaterede lidelser, er det vigtigt at bemærke, at hver person og deres oplevelse af traumer er unik. Selvom der kan findes visse fællestræk mellem de forskellige lidelser, vil behandlingen være forskellig for hver person.

Derfor er det afgørende, at personer, der mener at have symptomer på PTSD eller andre traumerelaterede lidelser, søger professionel hjælp hos en terapeut eller læge. Det er vigtigt at overveje de forskellige behandlingsmetoder, der er tilgængelige, og vælge den, der passer bedst til ens individuelle behov.

Afslutningsvis er det også vigtigt at huske på, at traumer ikke er noget, man skal håndtere alene. Der er ressourcer og støtte derude til at hjælpe med at håndtere og komme sig over traumer, og det er aldrig for sent at søge den nødvendige hjælp. Stå ikke alene i denne proces og husk, at der er håb for en bedre fremtid og et liv, hvor traumer ikke længere kontrollerer ens handlinger og tanker.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er forskellen mellem PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

PTSD fokuserer primært på én traumatisk hændelse, mens andre lidelser kan involvere gentagne traumer eller langvarig traumeeksponering.

Kan PTSD og andre traumerelaterede lidelser have overlappende symptomer?

Ja, mange af symptomerne kan ligne hinanden, men det er vigtigt at forstå de unikke træk ved hver lidelse for at kunne opnå den bedst mulige behandling.

Hvordan kan man diagnosticere PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

En kvalificeret psykiater eller psykolog kan give en korrekt diagnose ved at stille spørgsmål og vurdere symptomerne. Det kan også involvere at udelukke andre potentielle årsager til symptomerne.

Kan PTSD udvikle sig til andre traumerelaterede lidelser?

Ja, PTSD kan i nogle tilfælde føre til andre traumerelaterede lidelser, især hvis personen ikke får den nødvendige behandling.

Hvilken rolle spiller traumeoplevelser fra barndommen i forhold til PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

Forskning tyder på, at tidlige traumeoplevelser kan øge risikoen for at udvikle PTSD og andre traumerelaterede lidelser senere i livet.

Kan andre faktorer ud over traumeeksponering spille en rolle i udviklingen af PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

Ja, genetik, hjerneskader og andre mentale sundhedsproblemer kan også øge risikoen for at udvikle disse lidelser.

Hvad er forskellen mellem akut stressreaktion og PTSD?

Akut stressreaktion kan opstå kort tid efter en traumatisk hændelse og kan vare op til en måned. PTSD kan opstå flere måneder eller år efter en traumatisk hændelse og kan vare i lang tid uden behandling.

Er det muligt at behandle PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

Ja, der er forskellige typer terapi og medicin, der kan hjælpe med at behandle symptomerne. Tidlig behandling øger chancerne for bedring.

Kan PTSD og andre traumerelaterede lidelser helbredes fuldstændigt?

Det er muligt at behandle symptomerne og opnå bedring, men det er usandsynligt, at traumerelaterede lidelser kan helbredes fuldstændigt.

Hvad kan man gøre for at forebygge PTSD og andre traumerelaterede lidelser?

At undgå traumatiske begivenheder kan ikke altid være muligt, men tidlig behandling og støtte kan reducere risikoen for at udvikle PTSD og andre traumerelaterede lidelser.

Referencer

Skriv en kommentar